Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych LUMEN Polskie Perły FIZ

06.10.2020

Niniejszym, działając na podstawie art. 20 ust. 12 w zw. z ust. 2 statutu LUMEN Polskie Perły Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o wykupieniu w dniu 30 września 2020 roku 3 701 Certyfikatów Inwestycyjnych  wyemitowanych przez Fundusz.