Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ

04.02.2021

Niniejszym, działając na podstawie art. 20 ust. 12 w zw. z ust. 2 statutu LUMEN Medycyny i Innowacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o wykupieniu w dniu 29 stycznia  2021 roku 536 Certyfikatów Inwestycyjnych  wyemitowanych przez Fundusz.