Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ

07.01.2021

Niniejszym, działając na podstawie art. 20 ust. 12 w zw. z ust. 2 statutu LUMEN Medycyny i Innowacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o wykupieniu w dniu 30 grudnia  2020 roku 156 Certyfikatów Inwestycyjnych  wyemitowanych przez Fundusz.