Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZ

10.05.2021

Niniejszym, działając na podstawie art. 20 ust. 12 w zw. z ust. 2 statutu IPOPEMA Medycyny i Innowacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o wykupieniu w dniu 30 kwietnia  2021 roku 20 Certyfikatów Inwestycyjnych  wyemitowanych przez Fundusz.