Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ

04.01.2023

Niniejszym, działając na podstawie art. 31 ust. 12 w zw. z ust. 3 statutu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o wykupieniu w dniu 30 grudnia 2022 roku 12.415 Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz