Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ

04.04.2024

Niniejszym, działając na podstawie art. 20 ust. 12 w zw. z ust. 2 statutu Ipopema Ekologii i Innowacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o wykupieniu w dniu 28 marca 2024 roku 10.304 Certyfikatów Inwestycyjnych  wyemitowanych przez Fundusz.