OGŁOSZENIE O MAKSYMALNEJ LICZBIE WYKUPYWANYCH CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

14.06.2021

Niniejszym, działając na podstawie art. 32 ust.5 pkt 2) statutu IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych  („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuję o maksymalnej możliwej do wykupienia liczbie certyfikatów na dzień 30 czerwca 2021 roku  która zgodnie z w/w postanowieniem statutu została określona na poziomie 86 175 Certyfikatów Inwestycyjnych  .