OGŁOSZENIE O MAKSYMALNEJ LICZBIE WYKUPYWANYCH CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2023 ROKU Publiczne IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

14.12.2023

Niniejszym, działając na podstawie art. 32 ust.5 pkt 2) statutu IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych  („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o maksymalnej możliwej do wykupienia liczbie certyfikatów na dzień 29 grudnia 2023 roku, która zgodnie z w/w postanowieniem statutu została określona na poziomie 41 223 Certyfikatów Inwestycyjnych.