Ogłoszenie o dokonaniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na dzień 31 sierpnia 2021 r.

06.09.2021

Niniejszym, działając na podstawie art. 20 ust. 12 w zw. z ust. 2 statutu IPOPEMA Medycyny i Innowacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o wykupieniu w dniu 31 sierpnia 2021 roku 206 Certyfikatów Inwestycyjnych  wyemitowanych przez Fundusz.