Ogłoszenie o dokonaniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 r.

07.07.2021

Niniejszym, działając na podstawie art. 20 ust. 12 w zw. z ust. 2 statutu IPOPEMA Medycyny i Innowacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o wykupieniu w dniu 30 czerwca  2021 roku 1.920 Certyfikatów Inwestycyjnych  wyemitowanych przez Fundusz.