Otwarcie likwidacji Rubicon Equity Ventures FIZ Aktywów Niepublicznych

13.09.2012

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż  w związku z upływem w dniu 31 sierpnia 2012 r. okresu, na jaki został utworzony fundusz Rubicon Equity Ventures FIZ Aktywów Niepublicznych, w dniu 1 sierpnia 2012 r. otwarta została likwidacja funduszu.