Otwarcie likwidacji IPOPEMA 56 FIZ Aktywów Niepublicznych

02.04.2013

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje, iż w związku z upływem w dniu 31 marca 2013 r. okresu, na jaki został utworzony fundusz IPOPEMA 56 FIZ Aktywów Niepublicznych, w dniu 1 kwietnia 2013 r. otwarta została likwidacja Funduszu.