Otwarcie likwidacji IPOPEMA 34 FIZ Aktywów Niepublicznych

08.02.2012

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż  w związku z upływem w dniu 1 lutego 2012 r. okresu, na jaki został utworzony fundusz IPOPEMA 34 FIZ Aktywów Niepublicznych, w dniu 2 lutego 2012 r. otwarta została likwidacja funduszu.