Otwarcie likwidacji BRE GOLD FIZ Aktywów Niepublicznych

20.02.2013

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje, iż w związku z upływem w dniu 5 lutego 2013 r. okresu, na jaki został utworzony fundusz BRE GOLD FIZ Aktywów Niepublicznych, w dniu 6 lutego 2013 r. otwarta została likwidacja Funduszu.