Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

21.12.2020

Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
 
 
Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”). Zarząd w oparciu o §33 ust. 1 pkt 3) lit a) oraz §33 ust. 1 pkt 3) lit b) statutu Funduszu, postanowił o rozwiązaniu Funduszu oraz o otwarciu jego likwidacji z dniem 29 grudnia 2020 roku.