Drugie ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

13.06.2022

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9 („Likwidator”), działając jako likwidator Lumen 21 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”), w związku z ogłoszeniem z dnia 30 grudnia 2021 r. o otwarciu likwidacji Funduszu oraz ogłoszeniami z dnia: 11 stycznia 2022 r.,  25 stycznia 2022 r., 8 lutego 2022 r., na mocy §11 i §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji Funduszu.

Zmieniony planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu został wyznaczony na dzień 22 grudnia 2022 r.

Przyczyną niezakończenia likwidacji Funduszu w planowanym terminie jest wydłużenie procesu spieniężania aktywów Funduszu.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim z dwóch ogłoszeń przewidzianych na mocy §12 Rozporządzenia.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90