Przejęcie przez IPOPEMA TFI SA zarządzania funduszami: PSF LEASE FIZAN, PSF FIZAN, PSF 2 FIZAN, Retail Parks Fund FIZAN

15.11.2019

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu opublikowanego w dniu 15 listopada 2019 r. przez BNP Paribas Bank Polska S.A. pełniącego funkcję banku depozytariusza potwierdzamy, iż IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przejęło z dniem 15 listopada 2019 r. w trybie art. 68 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanie funduszami:

PSF LEASE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusze”).

Fundusze były dotychczas zarządzane przez Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2019 r. utraciło zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Po blisko trzymiesięcznej reprezentacji Funduszy przez bank depozytariusza – BNP Paribas Bank Polska S.A., IPOPEMA TFI stało się zarządzającym Funduszami.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenia o zmianie statutu Funduszy w zakresie towarzystwa zarządzającego funduszami pozwoliło rozpocząć proces przejmowania dokumentacji Funduszy wraz z ewidencją uczestników od depozytariusza. IPOPEMA TFI  niezwłocznie będzie wysyłać Uczestnikom Funduszy indywidualne loginy i hasła do dedykowanych stron internetowych poświęconych poszczególnym Funduszom. Po zapoznaniu się z dokumentami i podjęciu niezbędnych działań, na wskazanych stronach internetowych, zgodnie z przepisami prawa zostaną zamieszczone  bieżące informacje związane z Funduszami, ich sytuacją, m.in.  wyceny certyfikatów inwestycyjnych oraz Sprawozdania Finansowe Funduszy. Statuty Funduszy zostaną odpowiednio dostosowane w tym zakresie.

Dalsze informację będą publikowane na stronach internetowych Towarzystwa.
Do pobrania

przejęcie zarządzania_komunikat_15112019pdf