Ogłoszenie w sprawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów Retail Parks Fund FIZAN zwołanego na dzień 14 maja 2020 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

05.05.2020

2020-05-05
 

Szanowni Państwo,
w ślad za ogłoszeniem z dnia 29 kwietnia 2020 roku informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu IPOPEMA TFI S.A. Zgromadzenie Inwestorów funduszu Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) zwołane na dzień 14 maja 2020 roku odbędzie się wyłącznie w formie przekazu elektronicznego. Decyzja o przeprowadzeniu Zgromadzenia Inwestorów w takiej formie podyktowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Funduszu, w związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemiologicznego. W załączeniu przekazujemy Państwu szczegółową instrukcję dotyczącą uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej, a także Regulamin Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.
 
IPOPEMA TFI S.A.
Do pobrania

Instrukcja udziału w Zgromadzeniu Inwestorów RPF FIZAN w formie elektronicznejpdf
Regulamin Zgromadzenia Inwestorów Retail Parks Fund FIZANpdf