KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZY: PSF LEASE FIZAN, PSF FIZAN, PSF 2 FIZAN, Retail Parks Fund FIZAN

30.03.2020

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do komunikatu z 14 lutego 2020 roku pod tytułem „Informacja o czynnościach podejmowanych przez IPOPEMA TFI S.A. w funduszach: PSF LEASE FIZAN, PSF FIZAN, PSF2 FIZAN, Retail Parks Fund FIZAN” („Fundusze”), zmuszeni jesteśmy poinformować, że istnieje ryzyko, iż mimo podjęcia wszelkich możliwych działań celem dokonania wyceny aktywów Funduszy w terminie do 31 marca 2020 roku, przeprowadzenie wyceny aktywów Funduszy w tym czasie nie będzie możliwe i nastąpi w późniejszym terminie.
IPOPEMA TFI S.A. („Towarzystwo”) wskazuje, że w celu zapewnienia przeprowadzenia wycen aktywów Funduszy do końca marca 2020 roku podjęło szereg koniecznych czynności, m.in.:
- zweryfikowało dokumentację Funduszy, otrzymaną od depozytariusza oraz podejmuje próby uzyskania brakującej dokumentacji w innych źródłach;
- prowadzi rozmowy z emitentami obligacji objętych przez Fundusze celem uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień;
- zleciło przeprowadzenie analizy sytuacji prawnej i finansowej wszystkich aktywów Funduszy, w tym szczegółowych analiz due diligence prawnych i finansowych we współpracy z niezależnymi doradcami oraz podmiotami wyceniającymi;
- zleciło sporządzenie brakującej dokumentacji finansowej dotyczącej aktywów Retail Parks Fund FIZAN firmom księgowym i audytorskim;
- zleciło sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości znajdujących się w strukturach aktywów Funduszy niezależnym rzeczoznawcom.
Towarzystwo wskazuje jednocześnie, że zdecydowana większość kosztów zleconych analiz i czynności ponoszona jest przez Towarzystwo.
Niestety, wskutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, sporządzenie i pozyskanie części z ww. dokumentów, potrzebnych do prawidłowego oszacowania wartości aktywów Funduszy, w terminie niezbędnym do przeprowadzenia wyceny aktywów Funduszy do końca marca 2020 roku i uzgodnienia jej z depozytariuszem, okazało się niemożliwe. Istnieje zatem ryzyko, że dokumenty te nie zostaną przekazane do Towarzystwa z odpowiednim wyprzedzeniem. Towarzystwo zmuszone jest przyznać, że wpływ na powyższe ma także sytuacja związana z epidemią koronawirusa i szczególnymi środkami prewencyjnymi, wprowadzonymi w kraju w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa. Wskutek tej sytuacji znacznie utrudniona stała się praca firm księgowych, audytorskich oraz niezależnych rzeczoznawców a także banku depozytariusza przygotowujących dokumentację niezbędną do przeprowadzenia wycen Funduszy.
Niezmiennie, Towarzystwo podkreśla, że podejmuje wszelkie starania, by przeprowadzić wszystkie zaległe oraz bieżącą wycenę Funduszy w najszybszym możliwym terminie.
O wszelkich nowych informacjach dotyczących wyceny aktywów Funduszy Towarzystwo będzie informować Państwa komunikatami umieszczanymi na stronie internetowej: www.ipopematfi.pl
Do pobrania

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZY PSF LEASE FIZAN PSF FIZAN _pdf