Komunikat dot. Lumen Profit 30 NSFIZ

07.04.2020

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) informuje iż zapoznało się z raportem bieżącym nr 7/2020, opublikowanym 6 kwietnia 2020 r. przez Kancelarię Medius S.A. (dalej: KME, Gwarant) dotyczącym zaprzestania regulowania przez KME wszelkich zobowiązań w związku z sytuacją, w jakiej znalazła się KME od czasu wybuchu pandemii wirusa COVID-19.
Towarzystwo informuje, iż  Gwarant nie doprowadził do spełnienia na dzień 31 marca 2020 r. zasad gwarancji opisanych w statucie Funduszu. To oznacza, że Fundusz podejmie wszelkie przewidziane w statucie Funduszu czynności, służące wykonaniu przez KME obowiązków zapewnienia Gwarantowanej Stopy Zwrotu oraz płynności na poziomie zapisanym w Statucie. W pierwszej kolejności, Fundusz dnia 7 kwietnia 2020 r. rozpocznie emisję gwarancyjną Certyfikatu Inwestycyjnego serii D, skierowaną wyłącznie do Gwaranta. Wartość emisji wyniesie kwotę niezbędną do wykupu wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, serii C oraz serii C1, z uwzględnieniem Gwarantowanej Stopy Zwrotu. 
Towarzystwo stale monitoruje wpływ pandemii Covid-19 na działalność zarządzanych funduszy. Także w przypadku Funduszu, Towarzystwo będzie badać sytuację Gwaranta i podejmować adekwatne do sytuacji kroki, celem ochrony interesu uczestników Funduszu. O szczegółach działania i jego skutkach Towarzystwo poinformuje w osobnym komunikacie.

Jednocześnie informujemy, iż w celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji, utworzyliśmy kontaktowy adres e-mail: infolartiq@ipopema.pl

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji za pośrednictwem dedykowanej Infolinii, dostępnej w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00, pod numerem telefonu: (22) 123 01 49.
 
IPOPEMA TFI S.A
Do pobrania

Komunikat Lumen Profit 30 NSFIZpdf