IPOPEMA TFI: wykup Certyfikatów Inwestycyjnych LUMEN Profit 31 FIZAN, LUMEN Profit 32 FIZAN i LUMEN Profit 6,8,9,10,12 NSFIZ

20.03.2020

IPOPEMA TFI S.A. przeprowadziło proces wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w siedmiu funduszach, którymi wcześniej zarządzało Lartiq TFI S.A. Oznacza to, że w wyjątkowo krótkim okresie od przejęcia tych funduszy IPOPEMA TFI udało się, w drodze wielu trudnych rozmów i negocjacji, w pełni zabezpieczyć i zadbać o interesy kilkuset inwestorów, na łączną kwotę ponad 100 mln zł.
„Dzięki naszym wspólnym wysiłkom, a przede wszystkim dobrej współpracy IPOPEMA TFI z partnerami poszczególnych funduszy, UKNF i bankami depozytariuszami, uczestnicy funduszy wyszli z inwestycji ze spodziewanym zyskiem, w wysokości pomiędzy 5 a 7% w skali roku. Jak wiemy, w obecnych warunkach rynkowych oznacza to bardzo atrakcyjne stopy zwrotu.” – powiedział Jarosław Wikaliński, Prezes Zarządu IPOPEMA TFI S.A.
Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych objął w całości inwestorów funduszy zamkniętych LUMEN Profit 31 i LUMEN Profit 32 FIZAN (realizowanych we współpracy z MURAPOL S.A) oraz wszystkich inwestorów funduszy wierzytelnościowych LUMEN Profit 6,8,9,10,12 NSFIZ (gdzie serwiserem był Kredyt Inkaso). Umowy o przejęciu zarządzania tymi oraz pozostałymi z 30 przejętych funduszy, którymi zarządzało Lartiq TFI S.A. (poprzednio Trigon TFI S.A.), zostały podpisane przez IPOPEMA TFI S.A. w połowie grudnia ub.r. Niespełna sześć tygodni wcześniej, Lartiq TFI S.A. utraciło zezwolenie na wykonywanie działalności, zgodnie z sankcją administracyjną, wydaną przez KNF 5 listopada 2019 r.
 
IPOPEMA TFI S.A. zostało powołane w 2008 r. Obecnie jest największą firmą zarządzającą funduszami rynku niepublicznego w Polsce oraz funduszami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb inwestorów. Zarządza środkami powierzonymi przez klientów w sposób bezpieczny i konserwatywny, stawiając na średnio- i długoterminowy horyzont podejmowanych decyzji oraz kładąc duży nacisk na analizę fundamentalną oraz staranny dobór spółek.
IPOPEMA TFI należy do jednej z najdynamiczniej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce: Grupy Kapitałowej IPOPEMA, w której skład wchodzą spółki: IPOPEMA Securities (notowana na GPW od 2009 r.), IPOPEMA Business Consulting oraz IPOPEMA Financial Advisory.

Kontakt dla mediów
Barbara Czerniawska
E: mediatfi@ipopema.pl
T: +48 604 16 16 06
 
Do pobrania

IPOPEMA TFI_wykup Certyfikatów Inwestycyjnych_18 marca 2020 (1)pdf