„Informacje udostępniane w związku z wymogami określanymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)”

10.03.2021
Do pobrania

IPOPEMA TFI_KARTA INFORMACYJNA SFDR_sporządzono_20210310pdf