Informacja o zmianie statutów funduszy

30.12.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dokonanymi 30 grudnia 2019 roku zmianami statutów funduszy:

- InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

- PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

- PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

- PSF LEASE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

- Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

na dedykowanych stronach dotyczących każdego z funduszy dodane zostały aktualne teksty jednolite statutów funduszy.