Informacja o zmianie ogłoszenia IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 7 maja 2024 roku o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 20 czerwca 2024 r.

21.06.2024
Do pobrania

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamiarze połączenia_20062024pdf