Informacja o uruchomieniu dedykowanej Infolinii oraz zmianie adresu e-mail dla Uczestników PSF Lease FIZ AN, PSF FIZ AN, PSF 2 FIZ AN, RPF FIZ AN oraz InSecura Plus FIZ.

09.12.2019

Szanowni Państwo,

W związku z przejęciem zarządzania w dniu 8 listopada 2019 roku oraz 15 listopada 2019 r. przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) funduszami:

  • InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
  • PSF LEASE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
  • PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
  • PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
  • Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusze”),

oraz chęcią ułatwienia Państwu dostępu do informacji, utworzyliśmy kontaktowy adres e-mailowy: infosaturn@ipopema.pl

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji za pośrednictwem dedykowanej Infolinii, dostępnej w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00 pod numerem telefonu: (22) 123 01 59.