Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez IPOPEMA 128 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za rok podatkowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

22.12.2022
Do pobrania

Ipopema_128_informacja o realizowanej startegii podatkowej_2021pdf