Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez IPOPEMA 127 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za rok podatkowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

21.12.2023
Do pobrania

Ipopema_127_informacja o realizowanej startegii podatkowej_FY2022pdf