Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez IPOPEMA 103 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za rok podatkowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

28.12.2021
Do pobrania

Ipopema_103_FIZAN_informacja o realizowanej strategii podatkowejpdf