Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok podatkowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

22.12.2022
Do pobrania

2022 12 22 Hoist I NsFIZ_informacja o strategii za 2021pdf