Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok podatkowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

29.12.2021
Do pobrania

2021 12 29 HOIST informacja o strategii_projekt_clean_ver2pdf