Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez HOIST I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności za rok podatkowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

28.12.2023
Do pobrania

2023 12 27 Hoist I_informacja o strategii za 2022_ver2pdf