Informacja o przejęciu zarządzania funduszami HOIST I NSFIZ i HOIST III NSFIZ

31.03.2020

KOMUNIKAT NA WWW.IPOPEMATFI.PL

Warszawa, 31 marca 2020 r.
 
IPOPEMA TFI: Informacja o przejęciu zarządzania funduszami HOIST I NSFIZ i HOIST III NSFIZ
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o przejęciu zarządzania dwoma funduszami sekurytyzacyjnymi należącymi do Grupy HOIST.
HOIST I NSFIZ i HOIST III NSFIZ (poprzednio: GoDebt1 FIZ NFS) były poprzednio zarządzane przez GO TFI S.A., które na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego ogłoszonej 19 grudnia 2019 r. utraciło zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Po tej dacie reprezentantem Funduszy ich depozytariusze (BNP Paribas Bank Polska S.A. – dla Hoist I NSFIZ i QSecurities S.A. – dla Hoist III NSFIZ), którzy przekazali zarządzanie funduszami do IPOPEMA TFI.
Prezes Zarządu IPOPEMA TFI Jarosław Wikaliński komentuje: „Jesteśmy dumni, że pod naszym zarządem znajdują się już trzy fundusze (razem z HOIST II NSFIZ, utworzonym w 2018 r.) należące do Grupy HOIST. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie naszej współpracy z Hoist wierzymy, że na efekty konsolidacji polskiej części działalności Grupy nie będziemy długo czekać”.
Hoist Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie to grupa finansowa działająca w 11 krajach Europy i zatrudniająca ponad 1500 pracowników. Specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami. Polska spółka w grupie - Hoist Polska sp. z o.o. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych, wydaną w 2011 r.
Do pobrania

2020_03_31_Hoist_Komunikatnawwwpdf