Informacja o przejęciu zarządzania 30 funduszami Lartiq TFI S.A.

15.12.2019

IPOPEMA TFI S.A. przejmuje zarządzanie 30 funduszami

Banki pełniące funkcję depozytariuszy: ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Deutsche Bank Polska S.A., przekazały IPOPEMA TFI S.A. zarządzanie funduszami Lartiq TFI S.A.

IPOPEMA TFI S.A. podpisało umowy o przejęciu zarządzania łącznie 30 funduszami (w tym 8 funduszami rynku kapitałowego), którymi dotychczas zarządzało Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) utraciło zezwolenie na wykonywanie działalności zgodnie z sankcją administracyjną wydaną 5 listopada 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Przejęcie przez IPOPEMA TFI zarządzania funduszami nastąpi do 5 lutego 2020 r. – tego dnia upływa okres 3 miesięcy od daty decyzji KNF, a tym samym (zgodnie z przepisami) maksymalny okres, w którym bank depozytariusz może przekazać zarządzanie funduszami innemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych.

 

Fundusze, którymi będzie zarządzało IPOPEMA TFI to:

 1. Lartiq Profit VI NS FIZ
 2. Lartiq Profit VIII NS FIZ
 3. Lartiq Profit X NS FIZ
 4. Lartiq Profit XII NS FIZ
 5. Lartiq Profit XIV NS FIZ
 6. Lartiq Profit XV NS FIZ
 7. Lartiq Profit XVI NS FIZ
 8. Lartiq Profit XVIII NS FIZ
 9. Globalny Fundusz Medyczny FIZ
 10. Lartiq Stabilny Dochód FIZ
 11. Lartiq XXI FIZ
 12. TTT Global Macro FIZ
 13. Venture FIZ
 14. Lartiq Profit MultiAsset FIZ
 15. Lartiq Profit XXXI FIZ
 16. Lartiq Profit XXXII FIZ
 17. Lartiq Profit XXXIII FIZ
 18. Lartiq Quantum Neutral FIZ
 19. Lartiq Quantum Absolute Return FIZ
 20. Lartiq Obligacji Plus FIZ
 21. Lartiq Polskie Perły FIZ
 22. Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ
 23. Lartiq Profit VII NS FIZ
 24. Lartiq Profit IX NS FIZ
 25. Lartiq Profit XX NS FIZ
 26. Lartiq Profit XXI NS FIZ
 27. Lartiq Profit XXII NS FIZ
 28. Lartiq Profit XXIII NS FIZ
 29. Lartiq Profit XXIV NS FIZ
 30. Lartiq Profit XXX  NS FIZ

W odniesieniu do funduszy:
 1. Lartiq Quantum Neutral FIZ
 2. Lartiq Quantum Absolute Return FIZ
 3. Lartiq Obligacji Plus FIZ
 4. Lartiq Polskie Perły FIZ
 5. Globalny Fundusz Medyczny FIZ
 6. Lartiq Stabilny Dochód FIZ
 7. Lartiq XXI FIZ
 8. Venture FIZ
 9. Lartiq Profit XXI NS FIZ
 10. Lartiq Profit XXII NS FIZ
 11. Lartiq Profit XXX NS FIZ

przejęcie zarządzania możliwe będzie pod warunkiem uzyskania do tej daty (tj. 5 lutego 2020 r.) stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. 

IPOPEMA TFI S.A. zostało powołane 12 lat temu. Obecnie jest największą firmą zarządzającą funduszami rynku niepublicznego w Polsce oraz funduszami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb inwestorów. Zarządza środkami powierzonymi przez klientów w sposób bezpieczny i konserwatywny, stawiając na średnio- i długoterminowy horyzont podejmowanych decyzji oraz kładąc duży nacisk na analizę fundamentalną oraz staranny dobór spółek.

IPOPEMA TFI należy do jednej  z najdynamiczniej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce: grupy kapitałowej IPOPEMA, w której skład wchodzą spółki: IPOPEMA Securities (notowana na GPW od 2009 r.), IPOPEMA Business Consulting oraz IPOPEMA Financial Advisory.

Jednocześnie informujemy, iż w celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji, utworzyliśmy kontaktowy adres e-mail: infolartiq@ipopema.pl.

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji za pośrednictwem dedykowanej Infolinii, dostępnej w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00, pod numerem telefonu: (22) 123 01 49.

Kontakt dla mediów
Barbara Czerniawska
E: mediatfi@ipopema.pl
T: +48 604 16 16 06