Informacja o przejęciu przez IPOPEMA TFI SA zarządzania funduszami Lartiq

19.12.2019

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu opublikowanego w dniu 17 grudnia 2019 r. przez mBank S.A. pełniącego funkcję banku depozytariusza potwierdzamy, iż IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo” lub „IPOPEMA TFI”) przejęło z dniem 17 grudnia 2019 r., w trybie art. 68 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie funduszami:

Lartiq Profit MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Lartiq Profit XXXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Lartiq  Profit XXXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Lartiq Profit XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
TTT Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusze”).

Fundusze były dotychczas zarządzane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), które na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 listopada 2019 r. utraciło zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Po tej dacie reprezentantem Funduszy został bank depozytariusz – mBank S.A., który z dniem 17 grudnia 2019 r. przekazał zarządzanie Funduszami do IPOPEMA TFI.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie o zmianie statutów Funduszy w zakresie towarzystwa zarządzającego Funduszami pozwoliło rozpocząć proces przejmowania dokumentacji Funduszy wraz z ewidencją uczestników od depozytariusza. W najbliższym czasie, IPOPEMA TFI  będzie wysyłać Uczestnikom Funduszy indywidualne loginy i hasła do dedykowanych stron internetowych poświęconych poszczególnym Funduszom. Po zapoznaniu się z dokumentami i podjęciu niezbędnych działań, na stronie internetowej Towarzystwa (www.ipopematfi.pl), zgodnie z przepisami prawa zostaną zamieszczone bieżące informacje związane z Funduszami i ich sytuacją.

Po przejęciu zarządzania Funduszami, IPOPEMA TFI podjęło decyzję o zmianie nazw Funduszy z dniem 18 grudnia 2019 r., odpowiednio na:

Lartiq Profit MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -> zmiana nazwy na: LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Lartiq Profit XXXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -> zmiana nazwy na: LUMEN Profit 31 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Lartiq  Profit XXXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -> zmiana nazwy na: LUMEN Profit 32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Lartiq Profit XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -> zmiana nazwy na: LUMEN Profit 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

TTT Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -> zmiana nazwy na: LUMEN Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Dalsze informację będą publikowane na stronie internetowej Towarzystwa (www.ipopematfi.pl).

Jednocześnie informujemy, iż w celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji, utworzyliśmy kontaktowy adres e-mail: infolartiq@ipopema.pl.

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji za pośrednictwem dedykowanej Infolinii, dostępnej w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00, pod numerem telefonu: (22) 123 01 49.