Informacja o przejęciu przez IPOPEMA TFI SA zarządzania funduszami

22.01.2020

Informacja o przejęciu przez IPOPEMA TFI SA zarządzania funduszami: Lartiq Polskie Perły FIZ, Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ, Lartiq Profit VII NS FIZ, Lartiq Profit IX NS FIZ, Lartiq Profit XX NS FIZ, Lartiq Profit XXI NS FIZ, Lartiq Profit XXII NS FIZ, Lartiq Profit XXIII NS FIZ, Lartiq Profit XXIV NS FIZ, Lartiq Profit XXX NS FIZ oraz zmianie ich nazw
Do pobrania

2020_01_22_komunikat_Lartiq_INGpdf