Informacja o czynnościach podejmowanych przez IPOPEMA TFI S.A. w funduszach: PSF LEASE FIZAN, PSF FIZAN, PSF2 FIZAN, Retail Parks Fund FIZAN

14.02.2020

Informacja o czynnościach podejmowanych przez IPOPEMA TFI S.A. w funduszach: PSF LEASE FIZAN, PSF FIZAN, PSF2 FIZAN, Retail Parks Fund FIZAN
 
2020-02-14
Szanowni Państwo,
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo” lub „IPOPEMA TFI”) informuje, że od dnia przejęcia zarządzania następującymi funduszami:

  • PSF LEASE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
  • PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
  • PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych;
  • Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusze”)
 
Towarzystwo zajmuje się m.in.:
  • weryfikacją otrzymanej od depozytariusza dokumentacji Funduszy oraz jej uzupełnianiem
  • zapoznawaniem się ze składem portfeli Funduszy
  • analizą sytuacji prawnej i finansowej wszystkich aktywów Funduszy, w tym szczegółowymi analizami due diligence prawnymi i finansowymi we współpracy z niezależnymi doradcami oraz podmiotami wyceniającymi
  • działaniami mającymi na celu ochronę interesu Funduszy w toczących się postępowaniach
  • gromadzeniem danych i dokumentacji niezbędnej do dokonania wyceny aktywów Funduszy
  • bieżącym kontaktem ze spółkami portfelowymi oraz emitentami dłużnych papierów wartościowych będących w posiadaniu Funduszy.
 
Towarzystwo dokłada wszelkich starań, aby wycenić aktywa Funduszy w terminie do końca marca 2020 r., jednak z uwagi na jakość posiadanej dokumentacji, złożony stan prawny
i finansowy aktywów oraz dążenie do zachowania najwyższych standardów, a także przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, Towarzystwo nie gwarantuje, że przedmiotowa wycena zostanie dokonana we wskazanym powyżej terminie.
 
Dalsze informacje będą publikowane na stronie internetowej Towarzystwa (www.ipopematfi.pl).
Jednocześnie informujemy, iż w celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji, utworzyliśmy kontaktowy adres e-mail: infosaturn@ipopema.pl
Pozostajemy również do Państwa dyspozycji za pośrednictwem dedykowanej Infolinii, dostępnej w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00 pod numerem telefonu: (22) 123 01 59.
 
Do pobrania

2020_02_14_PSFY i RPF_komunikt na www_finalpdf