Zrównoważony rozwój a zarządzanie funduszami w IPOPEMA TFI

Kierując się interesem uczestników zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, Towarzystwo – jako podstawę procesu inwestycyjnego - przyjęło wielowymiarową analizę emitentów pod względem ESG, która poza aspektami finansowymi uwzględnia również liczne czynniki związane z charakterem prowadzonej działalności. Powyższe dzieje się poprzez stosowanie w Towarzystwie „Polityki odpowiedzialnego inwestowania w IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

CZYTAJ DALEJ

ZIELONY FUNDUSZ IPOPEMY POSZUKA KAPITAŁU

Materiał marketingowy. "Co najmniej połowa aktywów naszego produktu powiązana jest z takimi niszami, jak energia odnawialna i alternatywna, ekologiczny transport, budownictwo ekologiczne, gospodarowanie odpadami, zarządzanie zasobami wodnymi i ograniczanie emisji szkodliwych substancji" - mówi Paweł Jackowski, członek zarządu w IPOPEMA TFI.

DALEJ

Nowy fundusz otwarty w ofercie IPOPEMA TFI

Materiał marketingowy. Z przyjemnością informujemy, że z końcem grudnia wzbogaciliśmy ofertę naszych rozwiązań inwestycyjnych o nowy fundusz IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych przekształcając jeden z naszych istniejących funduszy otwartych. Fundusz ten łączy cechy funduszu pasywnego poprzez ekspozycję na ceny złota i innych metali szlachetnych, jak i funduszu aktywnego poprzez alokację w spółki z branży wydobywczej. Zapraszamy do przeczytania ciekawego wywiadu z Piotrem Humińskim zarządzającym funduszem IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych.

DALEJ