JAROSŁAW WIKALIŃSKI -LAUREAT CZYTELNIKÓW

Materiał marketingowy. Redakcja „Parkietu” we współpracy z IZFiA podczas XVII Forum Funduszy wyróżniła osoby, które w ciągu ostatnich 25 lat najmocniej przyczyniły się do stworzenia oraz rozwoju branży funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wśród zwycięzców znalazł się Jarosław Wikaliński - Prezes IPOPEMA TFI. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy na Jarka i gratulujemy wszystkim laureatom!

DALEJ

Zmiany podatkowe 2024

Od 1 stycznia 2024 r. dochody z tytułu inwestycji w funduszach będą podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 30b ustawy o PIT. W związku z tym na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o PIT fundusz będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C w przypadku wykupu posiadanych funduszy inwestycyjnych. Ze względu na wprowadzane zmiany chcemy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

DALEJ

Zrównoważony rozwój a zarządzanie funduszami w IPOPEMA TFI

Kierując się interesem uczestników zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, Towarzystwo – jako podstawę procesu inwestycyjnego - przyjęło wielowymiarową analizę emitentów pod względem ESG, która poza aspektami finansowymi uwzględnia również liczne czynniki związane z charakterem prowadzonej działalności. Powyższe dzieje się poprzez stosowanie w Towarzystwie „Polityki odpowiedzialnego inwestowania w IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

DALEJ