IPOPEMA TFI z tytułem Invest Cuffs w kategorii "Fundusz TFI 2023 r"

Z przyjemnością informujemy, że tytuł i statuetkę Invest Cuffs w kategorii ,,Fundusz TFI 2023 roku’’ zdobyła IPOPEMA TFI S.A. Wyróżnienie zostało przyznane na podstawie głosowania społeczności inwestorów, którzy w tym roku oddali łącznie ponad 138 tysięcy głosów. Dziękujemy za docenienie naszych produktów inwestycyjnych

Zrównoważony rozwój a zarządzanie funduszami w IPOPEMA TFI

Kierując się interesem uczestników zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, Towarzystwo – jako podstawę procesu inwestycyjnego - przyjęło wielowymiarową analizę emitentów pod względem ESG, która poza aspektami finansowymi uwzględnia również liczne czynniki związane z charakterem prowadzonej działalności. Powyższe dzieje się poprzez stosowanie w Towarzystwie „Polityki odpowiedzialnego inwestowania w IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

DALEJ

Zmiany podatkowe 2024

Od 1 stycznia 2024 r. dochody z tytułu inwestycji w funduszach będą podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 30b ustawy o PIT. W związku z tym na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o PIT fundusz będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C w przypadku wykupu posiadanych funduszy inwestycyjnych. Ze względu na wprowadzane zmiany chcemy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

DALEJ

Bezpieczeństwo - uważaj na oszustów

W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków finansowych oraz danych osobowych ostrzegamy przed próbami wyłudzeń związanych z dokonywaniem inwestycji na szeroko rozumianym rynku finansowym. Otrzymujemy sygnały o podszywaniu się oszustów pod osoby zarządzające funduszami inwestycyjnymi i dokonywanych w ten sposób próbach wyłudzeń środków pieniężnych.

DALEJ