Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych LUMEN Polskie Perły FIZ

07.01.2021

Niniejszym, działając na podstawie art. 20 ust. 12 w zw. z ust. 2 statutu LUMEN Polskie Perły Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o wykupieniu w dniu 30 grudnia 2020 roku 18 629 Certyfikatów Inwestycyjnych  wyemitowanych przez Fundusz.