Otwarcie likwidacji IPOPEMA 45 FIZ Aktywów Niepublicznych

31.12.2012

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje, iż w związku z upływem w dniu 29 grudnia 2012 r. okresu, na jaki został utworzony fundusz IPOPEMA 45 FIZ Aktywów Niepublicznych, w dniu 30 grudnia 2012 r. otwarta została likwidacja Funduszu.