Ogłoszenie IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 7 maja 2024 roku o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

07.05.2024
Do pobrania

2024_05_07_Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszypdf