Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za rok podatkowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

21.12.2023
Do pobrania

INBAP_informacja o realizowanej strategii podatkowej_FY2022pdf