Informacja o przejęciu przez IPOPEMA TFI SA zarządzania funduszami

23.01.2020

Informacja o przejęciu przez IPOPEMA TFI SA zarządzania funduszami: Lartiq QUANTUM Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz zmianie ich nazw
Do pobrania

2020_01_23_komunikat_Lartiq_DBpdf