Tomasz Pawluć

CFA, Zarządzający

W 2015 roku ukończył studia licencjackie na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2017 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.

Od 2015 był związany z Union Investment TFI (obecnie Generali Investments TFI), od 2017 na stanowisku Zarządzający Funduszami. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Od lipca 2021 w IPOPEMA TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami.