Michał Stalmach

Zarządzający funduszami w IPOPEMA TFI

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2160). Uczestnik programu CFA.

Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku jako analityk w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, gdzie poza przygotowaniem rekomendacji brał udział w procesach IPO m.in. PZU, Tauron PE, Energi czy GPW. Powyższe doświadczenie wykorzystuje obecnie do sporządzania własnych prognoz dla spółek czy wycen indeksów. Następnie przeniósł się do Nationale-Nederlanden PTE zajmując stanowisko Młodszego Zarządzającego Portfelem Akcji. Za najważniejszą „lekcję” z tego okresu wskazuje rynkową płynność, tj. potencjalne problemy ze zmianą decyzji inwestycyjnych ze względu na wielkość pozycji wobec giełdowych obrotów. Stąd trafił do Skarbiec TFI, gdzie zarządzał funduszami małych i średnich spółek, uniwersalnym akcji polskich oraz częścią akcyjną funduszu stabilnego wzrostu. Uznany przez dziennik Parkiet jednym z najbardziej obiecujących zarządzających młodego pokolenia. Trzy razy z rzędu, tj. w latach 2019, 2020 i 2021 nagradzany przez Analizy Online nagrodą Alfa dla najlepszego zarządzającego funduszem akcji małych i średnich spółek. W 2021 laureat nagrody Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich przyznawanej przez dziennik Parkiet. W IPOPEMA TFI zatrudniony od lutego 2022 na stanowisku Zarządzającego. Odpowiada za zarządzanie funduszami IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek oraz IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus.