Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ

07.07.2021

Niniejszym, działając na podstawie art. 31 ust. 12 w zw. z ust. 3 statutu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o wykupieniu w dniu 30 czerwca 2021 roku 3.030 Certyfikatów Inwestycyjnych  wyemitowanych przez Fundusz.