Próżna 9
Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny
 
Poszukujemy osoby, która będzie koordynować zadania zespołu audytu wewnętrznego oraz współpracować z dwiema spółkami w ramach Grupy IPOPEMA tj. IPOPEMA Securities oraz IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w ramach prowadzonych audytów.  
 
Główne zadania będą obejmowały:
 • Opracowywanie planu audytu.
 • Zarządzanie procesem audytu wewnętrznego.
 • Samodzielna i efektywna realizacja przyjętego planu.
 • Dokumentowanie działań podejmowanych w ramach wykonywania planu audytu.
 • Analiza procesów pod kątem ich optymalizacji, standaryzacji i wykrywania nieprawidłowości.
 • Wydawanie zaleceń wynikających z działań podejmowanych w ramach przeprowadzanych zadań audytowych.
 • Nadzorowanie wdrażanych zaleceń, a także weryfikacja ich skuteczności.
 • Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów oraz okresowej informacji zarządczej dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
 • Udział w spotkaniach Rady Nadzorczej, na których omawiane są sprawy bezpośrednio związane z działalnością audytu.
 • Spotkania/przygotowywanie korespondencji związanej z wykonywanymi obowiązkami.
 
Od Kandydatów oczekujemy:
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji finansowej / podmiocie podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego; atutem będzie doświadczenie w TFI lub w domu / biurze maklerskim.
 • Wykształcenia kierunkowego w zakresie audytu / posiadanie certyfikatów zawodowych.
 • Znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa informacji oraz wymagań nadzorczych.
 • Samodzielności, sumienności i dokładności w zakresie powierzonych zadań.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy.
 • Rozwiniętych kompetencji komunikacyjnych.
 
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu umowy o pracę.
 • Możliwość pracy w modelu hybrydowym.
 • Pakiet opieki medycznej, kartę sportową, grupowe ubezpieczenie na życie.
 • Pracowniczy Program Emerytalny.
 • Przyjazne środowisko pracy.
 • Miejsce pracy w centrum Warszawy (obok metra Świętokrzyska).Do pobrania

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PDF