Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 5 stycznia 2012 r.

2012-01-05

  

Ogłoszenie o zmianie statutu

TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

z dnia 5 stycznia 2012 r.

 

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianach w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że po art. 20e dodaje się art. 20f w następującym brzmieniu:

 

„Art 20f. Emisja Specjalna Certyfikatów Inwestycyjnych serii S2.

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne drugiej Emisji Specjalnej będzie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 69.988 Certyfikatów serii S2.

2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii S2 nie może być niższa niż 1 (jeden) PLN i wyższa niż 69.988 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) PLN i została określona zgodnie z art. 20 ust. 5f. Wartość MLES, o której mowa w art. 20 ust. 5f, w odniesieniu do Emisji Specjalnej serii S2 wynosi 69.988 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem).

3. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1 Certyfikat i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.

4. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii S2 zostanie określona w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii S2. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych będzie niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii S2. Różnica między ceną emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych serii S2 a Wartością Aktywów Netto Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii S2 będzie wynosiła maksymalnie 224,4 PLN.

5. Emisja Specjalna serii S2 następuje poprzez imienne proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane wyłącznie do podmiotów wskazanych przez Pana Konrada Łapińskiego, Pana Michała Błach, Pana Roberta Przytuła, w sposób który nie będzie powodował uznania Emisji Specjalnej serii S2 za publiczne proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie.

6. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii S2 prowadzone będą bezpośrednio przez Towarzystwo w terminie i na zasadach określonych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii S2.

7. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii S2.

8. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii S2 w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.

9. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne  serii S2 na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.”

 

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.                  

W/w zmiany w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X