Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 30 grudnia 2011 r.

2011-12-09

Ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2011 r. o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

  

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie at. 6 ust. 5 statutu funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Funduszu”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej „Marek Bartnicki, Magdalena Proniewicz, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki" S.C. przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów,
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności,
    1. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych.
    2. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych, o której mowa w uchwale nr 1, w przypadku której cena emisyjna będzie niższa, niż wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.
    3. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

 

 Szczegółowy opis podejmowanych uchwał:

1)      Uchwała nr 1 – przedmiotem uchwały będzie wyrażenie przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. c) statutu Funduszu, zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii S2 Funduszu tj. wyrażenie zgody na Emisję Specjalną w rozumieniu postanowień statutu Funduszu.

2)      Uchwała nr 2 – przedmiotem uchwały będzie wyrażenie przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. f) statutu Funduszu, zgody, aby w przypadku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii S2, cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii S2 była niższa niż wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii S2.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 9 grudnia 2011 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X