Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 27 kwietnia 2011 r.

2011-04-06

Niniejszym, Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 6 ust. 5 i 14 statutu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, postanawia zwołać Zgromadzenie Inwestorów TOTAL  Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 27 kwietnia 2011 r. na godzinę 11:00 w kancelarii notarialnej „Bartnicki Marek, Strojny Sławomir, Proniewicz Magdalena, Wągrodzki Wiktor. Kancelaria notarialna s.c.” przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów          
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności   
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał  
  5. Przyjęcie porządku obrad        
  6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2010 
  7. Podjęcie uchwały nr 1 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2010     
  8. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów         

 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności.

 

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

 

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X