Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 5 stycznia 2010 r.

2009-12-09

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zwołuje Zgromadzenie Inwestorów TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 5 stycznia 2010 r. na godzinę 14:00 w Kancelarii Notarialnej „Marek Bartnicki, Magdalena Proniewicz, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki" S.C. przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.

3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.

4. Podjęcie uchwały nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającej jako organ Funduszu, decyzji dotyczącej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii E Funduszu, w przypadku której cena emisyjna będzie niższa, niż wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty emisji serii E Funduszu.

5. Podjęcie uchwały nr 2 w przedmiocie wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

 
Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo.

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X